Page Hit

ara

Refrain:
A tara eee
On'a yob eee
A tara eee

1 - eyula dzué en'eti o eluguban oo,
Ayon~ dzué azaa a si, a si ndom mu oo,
Minkomban mue miboo a si aval ya yob oo,
...

2 - vaa bia bidi ne biza wu zae oo,
Abim layaen ye bia amos ose oo,
A tara eee...

3 - dzame ye bia minsem, minsem biasem oo,

Ane biadzame fo, eba bese bawulu fufulu ye bia,
A tara eee...

4 - biayem n'osiki ndo yebe, ne biku a melam me satam o,
Okiere ye bia a nsem, nsem ose wake ai bia ndzan nkom,
A tara eee...

Coda:
A Esa ya yob ooo
A tara eee
Wo obili,
Edjoe ese
Ngul ese
A dum'ase
Esa ya yob oo, a tara eee (x2)