Page Hit

Helhele Verin Geline

Helhele verin geline
Deste gül verin eline
Altın kemer bağlamış
Gelin ince beline

Elinde terazi var
Cebinde çerezi var
Alemlen oynar güler
Menimle garezi var

Kapıdan geçti yarim
Yaramı deşti yarim
Uydu eller sözüne
Menden vazgeçti yarim

Kapının ayrığından
Tanıram yağlığından
Günde yüz gelin geçer
Yüreğim yandığından