Şarkı Sözlerinin merkezi

Preface

I, I, I, I, I, I, I
I love another, and thus I hate myself
I love another, and thus I hate myselfI love another, and thus I hate myself
I love another, and thus I hate myself

I love another, and thus I hate myself
And thus I hate myself
Said I got from running water and keep you from calling back like
Said I got from running water and keep you from calling back like

Said I got from running water and keep you from calling back like
I love another, and thus I hate myself
I love another, and thus I hate myself
I love another, and thus I hate myself

I hate myself, I hate myself, I hate myself
I love another, and thus I hate myself
I hate myself, I hate myself, I hate myself
I hate myself, I hate myself, I hate myself

I hate myself

Fka Twigs şarkı sözleri,Fka Twigs Preface şarkı sözleri,Fka Twigs Preface şarkı sözü,Fka Twigs Preface sözleri,Preface şarkı sözleri,Preface şarkı sözü,Fka Twigs Preface Dinle