Page Hit

Enderun'da Aşk

Enderun’da aşk
en derinde saklı haz
mihrabım gece
rahlemde sevgilim Hak

kağıt ve gönül
hokka ve divit
çizdim cismimi (üstümü)
aslımdan ödünç
güneşim ayım
gel benim cânım
ver bana temas
al beni savur

ruhum ver mehteri
salladım neşteri
ol’maya müşteriyim
nûrunda