Page Hit

Ey Gönül Devr-i Alemde

(feat. Güler Duman)

Ey gönül devr-i alemde çektiğin dava nedir
Seni böyle derde salan bu nefs-i hava nedir
Bir gün olur güneş batar solar bülbül gider
Bu meşekkat bahçesinden aldığın meyve nedir

Hocalar Kitabın açar başın Bismillah ile
Müminler ikrara gelir Amentu Billah ile
Mecnun dağlara çıkar murad-ı Allah ile
Hiç soran oldu mu arada Leyla nedir

Ey Sümmani ne çekersin sonu gelmeyen ahı
Vücut bir saraya benzer akıldır padişahı
Ömür bir gece misali ölüm onun sabahı
Aç gözün gafletten uyan gördüğün rüya nedir