Şarkı Sözlerinin merkezi

Wieczność

Boże Nieba,
Usłysz mój bólu krzyk,
Jestem już tak zmęczony
Płacz bólu są w mej duszy,
O Panie nie opuszczaj mnie!
Śmierć woła mnie do wiecznego snu,
Tam gdzie jest ciemno i zimno,
Mam mało czasu,
O panie okaz mi łaskę!!
Ty przeszedłeś przez śmierć,ty przeszedłeś przez ogień!!
Twoje słowa są życiem i w tobie będę żyć wiecznie,
Nie bojąc się śmierci,nie bojąc się ognia,
Ponieważ twoje skrzydła okrywają mnie.
Już nie ma bólu,już nie ma łez.
Otwarte wrota w imieniu twoim,
Do pałacu Królestwa twojego Panie.

[English translation:]

Eternity

God of Heaven,
Hear my cry of pain,
I am already so tired
Cry of pain in my soul
O Lord, forsake me not!
Death is calling me to eternal sleep,
Where it is dark and cold,
I have little time
O my lord specimen grace!
You have gone through death, you have gone through the fire!
Your words are life and you'll live forever,
Do not fear death, not fearing the fire,
Because your wings envelop me.
Already there is no pain, no tears now.
Open the door in your name,
To the palace of the Kingdom of your Lord.

Elgibbor şarkı sözleri,Elgibbor Wieczność şarkı sözleri,Elgibbor Wieczność şarkı sözü,Elgibbor Wieczność sözleri,Wieczność şarkı sözleri,Wieczność şarkı sözü,Elgibbor Wieczność Dinle,Elgibbor Wieczność İndir,Wieczność İndir
Yakışıklı Şarkı Sözleri
YakışıklıSimge
Boşuna Nefes Tüketme Şarkı Sözleri
Boşuna Nefes TüketmeEmir Can İğrek
Sen Yoksan Şarkı Sözleri
Sen YoksanLia Shine
İlaç Ol Yaralarıma Şarkı Sözleri
İlaç Ol YaralarımaMavi Gri
Çözülüyorum Sana Şarkı Sözleri
Çözülüyorum Sanaİkiye On Kala